finanse

Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Finansów

W dniu 31 maja 2017 roku Ministerstwo Rozwoju i Finansów udzieliło odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji na temat planowanych wzrostów wynagrodzeń pracowników Policji na rok 2018. Niestety pismo nadesłane z ministerstwa nie zawiera żadnych konkretnych i wiążących informacji ze względu na cyt. obowiązujące regulacje prawne związane z planowaniem wynagrodzeń wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na dany rok budżetowy. W terminie do dnia 15 czerwca br. Rada Ministrów przedłoży Radzie Dialogu Społecznego ostateczną propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018. Załącznikiem do przesłanej korespondencji jest pismo zawierające prognozowane wskaźniki mające wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Pismo z dnia 31 maja br.