Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 15 maja br. Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat działań podjętych w sprawie usunięcia przepisów prawa naruszających zasadę równego traktowania pracowników KSC wykonujących takie same obowiązki, jak funkcjonariusze Policji.

Pismo z dnia 15 maja 2017 roku