Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka dot. wniosku o likwidację Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA. Sprawa dotyczy m.in. zarzutów Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o nieefektywności działania obecnego Forum i wniosku o utworzenie w to miejsce „Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych przy Radzie Ministrów”. Przedmiotowy wniosek świadczy o świadomym pomijaniu wkładu pracowników cywilnych służb mundurowych w funkcjonowanie tych służb.

Pismo z dnia 12 maja 2017 roku