Komunikat ze spotkania z Szefem Służby Cywilnej

Informujemy, że w dniu 18 marca 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Szefem Służby Cywilnej – Panią Claudią Torres-Bartyzel. NSZZ Pracowników Policji reprezentowany był przez Przewodniczącą KKW Małgorzatę Lewicką. Spotkanie dotyczyło m.in. sprawy bardzo niskich wynagrodzeń pracowników Korpusu Służby Cywilnej w tym zatrudnionych w Policji i Straży Pożarnej.

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów związanych ze spotkaniem wraz z komunikatem.

Pismo Przewodniczącej KKW z dnia 26.03.2015 pdf
Pismo Pełnomocnika KGP ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi z dnia 23.03.2015 pdf