Dni wolne od pracy w urzędach

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dni: 2 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia br. będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej oraz terenowej. Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

Zarządzenie nr 9 z dnia 29 marca br