Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego

Informujemy, że strona związkowa została zaproszona do udziału w posiedzeniu zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 roku.

Na spotkaniu zostaną rozpatrzone m.in. wnioski KKW NSZZ Pracowników Policji w sprawie wynagradzania pracowników Policji. Szczegóły w piśmie załączonym poniżej.

Posiedzenie RDS pdf