Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia

Poniżej prezentujemy pismo skierowane przez ustępującego Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników Policji.

Jako podstawowy argument przytoczone zostało porównanie wysokości wynagrodzeń pracowników służb podległych MSWiA, zgodnie z którym pracownicy Policji są najmniej zarabiającymi pracownikami spośród wspomnianych służb.

Pismo Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia pdf