Uzgodnione stanowisko w sprawie realizacji wypłat podwyżek wynagrodzeń

Poniżej prezentujemy uzgodnione stanowisko strony związkowej w sprawie realizacji wypłat podwyżek wynagrodzeń w 2016 roku. Stanowisko to czeka na akceptację Komendanta Głównego Policji. Ponadto pragniemy poinformować, że przedstawiciele Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji oczekują na spotkanie w przedmiotowej sprawie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stanowisko strony związkowej w sprawie realizacji wypłat podwyżek pdf