Projekty rozporządzeń dot. zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami KSC

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy w sprawie projektów rozporządzeń w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji państwowej oraz w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych – w załączeniu.

Pismo Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji z dnia 4 lutego 2016 pdf

Projekty rozporządzeń pdf

Artykuł z czasopisma „Policja 997” na temat służby cywilnej pdf