Monthly Archives: Sierpień 2018

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 2 sierpnia br. skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego dot. wyznaczenia terminu spotkania z Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji. Jest to kolejne wystąpienie o podjęcie dialogu przez stronę rządową i wyrażenie w ten sposób szacunku grupie ponad 25 tys. pracowników zapewniających sprawne funkcjonowanie Polskiej Policji. Pismo z dnia 2 sierpnia br.

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 2 sierpnia br. skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji…